DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9628
Title: Шляхи формування творчої активності у майбутніх педагогів-музикантів
Authors: Прядко, О. М.
Keywords: майбутній учитель музики
креативність
інтуїція
творчий потенціал
будущий учитель музыки
креативность
интуиция
творческий потенциал
future teacher of music
creativity
intuition
creativity potential
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Прядко О. М. Шляхи формування творчої активності у майбутніх педагогів-музикантів / О. М. Прядко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред.кол. : Н.В.Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 132-135.
Abstract: У статті розкриваються питання формування творчої активності студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, розглядаються шляхи розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів музики, здійснюється аналіз психологічних якостей особистості майбутнього педагога.
В статье раскрываются вопросы формирования творческой активности студентов музыкально-педагогических специальностей высших учебных заведений, рассматриваются пути развития творческого потенциала будущих учителей музыки, осуществляется анализ психологических качеств личности будущего педагога.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9628
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRIYDKO.pdf246.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.