Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Компетентнісний підхід у мовній освіті учнів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гнаткович, Т.
dc.date.accessioned 2012-08-12T19:01:38Z
dc.date.available 2012-08-12T19:01:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Гнаткович, Т. Компетентнісний підхід у мовній освіті учнів / Т. Гнаткович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 26. – С. 58-64. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/955
dc.description.abstract У статті розкривається важливість компетентнісного підходу в мовній освіті, визначається змістове наповнення компетенції/компетентності, проводиться розмежування понять мовна компетентність та її складники (компетенції), з’ясовується сутність визначень компетентнісний підхід, мовна компетентність, мовна компетенція, мовленнєва компетенція, комунікативна компетентність. Автор наводить систему предметних компетенцій та ключових компетентностей в умовах загальноосвітньої школи сучасної України. Накреслює головні лінії розвитку лінгвістичних знань та умінь учнів у процесі формування мовної особистості на уроках рідної мови. ru_RU
dc.description.abstract The article deals with the importance of the competence approach in the language education and differences between the meanings of language competence and a language’s components, here referred to as competencies. The author explains the definitions of competence approach, language competence, speaking competence and communicative competence. The author presents the system of key competencies for the formation of the language personality in secondary schools in Ukraine, outlines the main tendencies for the development linguistic knowledge and skills of the pupils in the process of the formation of the language personality at the lessons of native language. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject компетентнісний підхід ru_RU
dc.subject комунікативна компетентність ru_RU
dc.subject мовна компетентність ru_RU
dc.subject мовна компетенція ru_RU
dc.subject мовленнєва компетенція ru_RU
dc.subject competence approach ru_RU
dc.subject communicative competence ru_RU
dc.subject linguistic competence ru_RU
dc.subject speech competence ru_RU
dc.title Компетентнісний підхід у мовній освіті учнів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account