DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 20. Біологія » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9498
Title: Пінофіти (Pinophyta) у складі зелених насаджень міст Біла Церква, Сквира, Фастів
Authors: Білявський, С.М.
Keywords: пінофіти
озеленення
релікт
екзотичні види
фітонциди
пинофиты
озеленение
реликт
экзотические виды
фитонциды
pinofity
landscaping
relic
exotic species
phytoncides
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Білявський С.М. Пінофіти (Pinophyta) у складі зелених насаджень міст Біла Церква, Сквира, Фастів / С.М. Білявський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 20. Біологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - № 4. - C. 36-40.
Abstract: Зелені насадження відіграють надзвичайно важливу роль в архітектурно-художньому оформленні міста, створенні мікроклімату та санатарно-гігієнічного комфорту [1]. У насадженнях з цією метою використовують, як правило, рослини з відділу Пінофіти (Pinophyta), оскільки завдяки їхній «вічнозеленості», значній різноманітності форм та відносно високій стійкості більшості видів до впливів урбанізованого середовища вони відповідають типовим декоративно-естетичним та санітарним нормативам, що діють при облаштуванні зелених зон міст.
Приведены результаты исследования разнообразия голосеменных в зеленых насаждениях городов Белая Церковь, Сквира и Фастов. Проанализированы таксономический состав пинофитов, используемых в озеленении исследуемых городов и выяснено их участие в насаждениях. Также проведен таксономический анализ пинофитов Государственного дендрологического парка «Александрия» НАН Украины, изучены его екзотические виды.
The results of the study of diversity in gymnosperms urban green areas Bila Tserkva, Skvira and Fastov. Analyzed the taxonomic composition of pinofits used in landscaping researched cities and found that they participate in the stands. Also conducted a taxonomic analysis pinofits State dendrological park "Alexandria", NAS of Ukraine, and studied its ekzotic species.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9498
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilyavskiy.pdf306.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.