DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 20. Біологія » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9487
Title: Дослідження впливу сорбінової кислоти на мікрофлору кондитерських кремів в процесі їх зберігання
Authors: Вітковський, І.В.
Грегірчак, Н.М.
Keywords: кондитерські креми
сорбінова кислота
кількість мезофільних аеробних факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ)
бактерії групи кишкової палички (БГКП)
кондитерские кремы
сорбиновая кислота
количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ)
бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
сonfectionery creams
sorbic acid
the number of mesophilic aerobic facultative anaerobic microorganisms (NMAFAM)
coliform bacteria
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Вітковський І.В. Дослідження впливу сорбінової кислоти на мікрофлору кондитерських кремів в процесі їх зберігання / І. В. Вітковський, Н. М. Грегірчак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 4. - C. 183-189.
Abstract: В процесі зберігання кондитерських кремів швидкого приготування перевищення регламентованих мікробіологічних норм не відбувається. Встановлено відповідність досліджуваних кремів нормативним показникам за вмістом санітарно – показових мікроорганізмів (БГКП, S. aureus) у кондитерських кремах, що свідчить про їх безпечність для споживачів. Виявлена залежність зміни кількості спороутворювальних бактерій в кондитерських кремах від початкової обнасіненості вихідної сировини, що вказує на необхідність контролю мікроорганізмів у продукті. Використання 0,1% та 0,2 % сорбінової кислоти призводить до зменшення КМАФАнМ на один порядок та дозволяє подовжити термін придатності готових кремових виробів. Підвищення температури до + 12 оС в процесі зберігання кондитерських кремів суттєво не впливає на мікробіологічні показники кондитерських кремів
Исследовано влияние сорбиновой кислоты и ее солей на микрофлору кондитерских кремов быстрого приготовления и возможность применения для продолжение их сроков годности. Результаты исследований свидетельствуют о снижение общего числа микроорганизмов в процессе хранения под воздействие сорбиновой кислоты и сорбата натрия.
This work is representing the results of microbiological research influence of sorbic acid and its salts on the microflora of the cream confectionery. The results of research show that a reduction in the total number of microorganisms during storage under the influence of sorbic acid and sodium sorbate.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9487
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitkovskiy.pdf419.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.