DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 20. Біологія » Випуск 4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9482
Title: Сучасний стан вивчення фітопланктону Південного Бугу та його основних допливів
Authors: Білоус, О.П.
Keywords: фітопланктон
історія досліджень
р. Південний Буг
фитопланктон
история исследований
р. Южный Буг
phytoplankton
history research
r. Southern Bug
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Білоус О.П. Сучасний стан вивчення фітопланктону Південного Бугу та його основних допливів / О. П. Білоус // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 20. Біологія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - № 4. - C. 150-158.
Abstract: Наведено огляд результатів вивчення фітопланктону верхньої і середньої ділянки р. Південниого Бугу і проаналізовано дані літератури за видовим складом водоростей. Показано значне багатство видового складу (в руслової частини річки знайдено 212 видів (220 в.в.т.) і 318 видів (332 в.в.т.) - з урахуванням приплив. Підкреслена необхідність проведення оригінальних досліджень і встановлення сучасного стану планктону річки.
Приведен обзор результатов изучения фитопланктона верхнего и среднего участка р. Южный Буг и проанализировано данные литературы по видовому составу водорослей. Показано значительное богатство видового состава (в русловой части реки найдено 212 видов (220 в.в.т.) и 318 видов (332 в.в.т.) – с учетом приток. Подчеркнута необходимость проведения оригинальных исследований и установления современного состояния планктона реки.
The review of phytoplankton on upper and medium part of Southern Bug River is given. Analysis of literature indicates 212 species (220 infraspecies taxa) in main water body and 318 species (332 infraspecies taxa) including tributaries are recorded on this region. Necessity of original investigation of plankton algae river modern state is emphasized.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9482
Appears in Collections:Випуск 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilous.pdf335.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.