DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9443
Title: Особливості конструювання тестів для технічних дисциплін на прикладі навчальної дисципліни "Харчові технології"
Authors: Стогній, Аліна Юріївна
Keywords: тест
тестові завдання
конструювання тесту
оцінювання
технічні знання
харчові технології
тестовые задания
конструирования теста
оценки
технические знания
пищевые технологии
test
test objectives
test construction
evaluation
technical knowledge
food technology
Issue Date: 2013
Publisher: Луцьк: Друкарня "ВолиньПоліграф"ТМ
Citation: Стогній А.Ю. Особливості конструювання тестів для технічних дисциплін на прикладі навчальної дисципліни "Харчові технології" [текст] / Стогній А.Ю. // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. №2 (додаток 2) – 2013 р. – Тематичний випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах» - Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна , друкарня «ВолиньПоліграф» ТМ. – С. 332-337.
Series/Report no.: Н 34;
Abstract: У статті проаналізовано сутність методу тестування, особливості його застосування, види тестів і тестових завдань, технологію конструювання тесту для вимірювання та оцінювання результату навчання (на прикладі харчових технологій).
В статье проанализированы сущность метода тестирования, особенности его применения, виды тестов и тестовых заданий, технологию конструирования теста для измерения и оценки результата обучения (на примере пищевых технологий).
The article analyzes the essence of the method of testing, especially his use of the types of tests and test items, test design technology for measuring and evaluating learning outcomes (for example, food technology).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9443
Appears in Collections:Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stohnii A.Konstruuvannia testiv.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.