DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я » Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9286
Title: Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров'я людини
Authors: Путров, Сергій Олександрович
Keywords: механізм
дія
біосоціальні технології
вплив
здоров’я людини
mechanism of action
bio–social technologies
impact
human health
механизм
действие
биосоциальные технологии
влияние
здоровье человека
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Путров С. О. Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров'я людини / С. О. Путров // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Науковий вісник : Зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 91 (12). - С. 286-288.
Abstract: Зазначено, що діяльність щодо впровадження біосоціальних технологій є складним, специфічним і динамічним процесом, орієнтованим на “імплантацію” конкретної біосоціальної технології у життєдіяльність конкретної людини, ще до того, як вона перебуває у незадовільному фізичному, духовному, психічному чи соціальному стані. За своєю суттю цей процес спрямований на переклад теоретичних концепцій біосоціальної технології відносно відтворення фізичного, духовного, психічного чи соціального здоров’я на мову практичних дій, а також на пошук певного компромісу між біосоціальною технологією і соціальним середовищем, що оточує її повсякденно. Впровадження біосоціальних технологій є складним процесом, який охоплює увесь комплекс соціально–технологічних і організаційно– технічних заходів, а також прийнятих техніко–економічних управлінських рішень, спрямованих на відтворення астрального, фізичного, духовного, психічного, соціального здоров’я людини.
The article indicates that implementation activities biosocial technology is complex, specific and dynamic process–oriented “implantation” of a particular technology in biosocial livelihoods particular person before he is in poor physical, spiritual, mental, or social status. In essence, this process is aimed at translating theoretical concepts biosocial technology on playing physical, spiritual, mental or social health into action, and to seek some compromise between biosocial technology and social environment surrounding her every day. Implementation biosocial technology is a complex process, which includes the entire complex socio– technological, organizational and technical measures taken as well as the technical and economic management decisions aimed at recreating the astral, physical, spiritual, mental and social health.
Указано, что деятельность по внедрению биосоциальные технологий является сложным, специфическим и динамичным процессом, ориентированным на "имплантацию" конкретной биосоциальной технологии в жизнедеятельность конкретного человека, еще до того, как она находится в неудовлетворительном физическом, духовном, психическом или социальном положении. По своей сути этот процесс направлен на перевод теоретических концепций биосоциальной технологии относительно воспроизведения физического, духовного, психического или социального здоровья на язык практических действий, а также на поиск определенного компромисса между биосоциальным технологии и социальной средой, окружающей его повседневно. Внедрение биосоциальных технологий является сложным процессом, который охватывает весь комплекс социально-технологических и организационно- технических мероприятий, а также принятых технико-экономических управленческих решений, направленных на воссоздание астрального, физического, духовного, психического, социального здоровья человека.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9286
ISSN: 2076-1554
Appears in Collections:Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Putrov.pdf320.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.