DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет фізичного виховання, спорту і здоров'я » Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9268
Title: Філософське бачення гомеостазу, гомеорезу і гомеоклазу як процесуальних складових збереження здоров'я людини
Authors: Путров, Сергій Юрійович
Keywords: філософське бачення
гомеостаз
гомеорез
гомеоклаз
здоров’я людини
philosophical vision
homeostasis
homeorhesis
homeoclasis
human
health
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Путров С. Ю. Філософське бачення гомеостазу, гомеорезу і гомеоклазу як процесуальних складових збереження здоров'я людини / С. Ю. Путров // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Науковий вісник : Зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 89 (10). - С. 336-339.
Abstract: Вказано, що одним з головних зрізів аналізу здоров’я людини є класифікація цього феномену за видами, оскільки здоров’я є насамперед морфологічною цілісністю. Разом з тим воно виступає як стан процесуальний, функціональний, що може перебувати у трьох типових режимах: двох позитивних – гомеостазі, гомеорезі і негативному – гомеоклазі. Гомеостаз, який на фізіологічному рівні складає основу здоров’я, є здатністю організму забезпечити постійність свого внутрішнього середовища. Відповідно до принципу гомеостазу, здоров’я зберігається, якщо підтримується постійність внутрішнього середовища організму. Гомеоклаз генетично визріває у структурі соціальної системи не залежно від того у якій формі вона діє – у гомеостазі чи гомеорезі.
The article stated that one of the main sections of the analysis of human health is the classification of this phenomenon by type, because health is primarily a morphological integrity. At the same time it acts as a state procedural, functional, which can be found in three typical modes: two positive – homeostasis, homeorhesis and negative – homeoclasis. Homeostasis, which is on the physiological level, is the basis of health, is the body’s ability to secure the permanence of the internal environment. In accordance with the principle of homeostasis, health is maintained, if supported by the constancy of the internal environment of the body. Homeoclasis genetically matures in the structure of the social system is not depending on the form in which it operates – in the homeostasis or homeorhesis.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9268
Appears in Collections:Наукові праці Факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Putrov.pdf341.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.