DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8485
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПетько, Людмила Василівна-
dc.date.accessioned2015-11-13T07:40:40Z-
dc.date.available2015-11-13T07:40:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationПетько Л.В. Інноваційні технології навчання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища / Л.В. Петько // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. Pet'ko L.V. Іnnovacіjnі tehnologії navchannja u formuvannі profesіjno orіntovanogo іnshomovnogo navchal'nogo seredovishha [Innovative teaching technologies in formation of professionally oriented foreign language teaching environment] / L.V. Pet'ko // Suchasnі tehnologії rozvitku profesіjnoї majsternostі majbutnіh uchitelіv: materіali Vseukraіns'koї Іnternet-konferencіі, 28 zhovtnja 2015 r. // FOLIA COMENIANA: vіsnyk Pol's'ko-ukraїns'koї naukovo-doslіdnoі laboratorії didaktiki іmenі Ja. A. Komens'kogo. – Uman': FOP Zhovtij, 2015. – S. 165-170.– С. 165-170.uk_UA
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8485-
dc.description1. Герасимчук В.А. Філософія кохання: вічне сходження спраглої душі до вічності (герменевтичні міркування над текстом роману А. Мердок «Чорний принц») / В.А. Герасимчук // Гуманітарний Часопис, 2006. − № 3. – С. 48-59. 2. Заборонене кохання (2008, Туреччина), серія 114: 1.06.06 хв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=27xdLQf-nog 3. Заборонене кохання (2008, Туреччина), серія 115: 46.09. хв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=GLPImOF_2Es 4. Заборонене кохання (2008, Туреччина), серія 116: 1.07.31 хв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=MjwgYOCgxC8 5. Козак Л.В. Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності / Л.В.Козак // Освітологічний дискурс, 2015. − № 3 (11). – С. 153-162.uk_UA
dc.description.abstractРозглядається формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету за допомоги дидактичних засобів, які сприяють активізації мотивації студентів до вивчення іноземної мови, а також охоплюють виховний, практичний, культурологічний та професійний принципи навчання іноземної мови і культурuk_UA
dc.description.abstractThe author considers the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in university conditions with the help of tools that help to activate the motivation for foreign language studying by students , as well as covering educational , practical, cultural and professional principles of foreign languages learning.uk_UA
dc.description.abstractрассматривается формирование профессионально ориентированной иноязычной среды в условиях университета с использованием дидактических средств, которые стимулируют мотивацию студентов к изучению иностранного языка, а также объединяют воспитательный, практический, культурологический и профессиональный принципы обучения иностранным языкам и культур.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУмань: ФОП Жовтийuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка;-
dc.subjectформування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовищаuk_UA
dc.subjectстудентиuk_UA
dc.subjectуніверситетuk_UA
dc.subjectвихованняuk_UA
dc.subjectформирование профессионально ориентированной среды обученияuk_UA
dc.subjectстудентыuk_UA
dc.subjectуниверситетuk_UA
dc.subjectвоспитаниеuk_UA
dc.subjectprofessionally oriented foreign language teaching environmentuk_UA
dc.subjectstudentsuk_UA
dc.subjectuniversityuk_UA
dc.subjectupbringinguk_UA
dc.subject.classification378.147uk_UA
dc.titleІнноваційні технології навчання у формуванні професійно орієнтованого іншомовного навчального середовищаuk_UA
dc.title.alternativeInnovative teaching technologies in formation of professionally oriented foreign language teaching environmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pet'ko LV ST.pdf217.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.