DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7839
Title: Робота над піснею в курсі англійської мови як один із засобів професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ
Other Titles: The song in English course as a means of training humanities majors university students’
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
професійна компетентність
студенти гуманітарних спеціальностей
етапи роботи над піснею
іноземна мова
професстонально ориентированная иноязычная обучающая среда
профессиональная компетентность
студенты гуманитарных специальностей
этапы роботы над песней
иностранный язык
professionally oriented educational environment
professional competence
students majoring in the humanities
stages of work on a song
foreign language
Issue Date: Jan-2011
Publisher: К. : Вид-во «Ленвіт»
Citation: Петько Л.В. Робота над піснею в курсі англійської мови як один із засобів професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ / Л.В.Петько // Іноземні мови : наук.-метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет і вид-во «Ленвіт» ; гол. ред. С.Ю.Ніколаєва. – К. : Вид-во «Ленвіт», – 2011. – № 1 – С. 44–48. Pet'ko L.V. Robota nad pisneju v kursi anglijs'koi' movy jak odyn iz zasobiv profesijnoi' pidgotovky studentiv gumanitarnyh special'nostej VNZ [The song in English course as a means of training humanities majors university students’] // Inozemni movy. – 2011. – № 1 – S. 44–48.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: У статті розглядається зміст роботи над піснею на заняттях з англійської мови зі студентами гуманітарних спеціальностей ВНЗ шляхом формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища
В статье рассматривается содержание работы над песней на занятиях по английскому языку со студентами гуманитарных специальностей ВУЗ.
In the article the content of work with songs at the English language lessons with students of the humanities of higher educational establishments is explored in the way of professionally oriented foreign language teaching environment formation.
Description: 1. Дудко Н. В. Технології інтенсифікації навчального процесу у ВНЗ // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. пр. – Вип. 39. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 17. 2. Петько Л. В. Проблеми шкільного підручника // Іноземні мови. – 2007. – № 3. – С. 14–15. 3. Maksimov I. Listen to the songs and improve your English. – К. : ВК „Зірка”, 2002. – 93 с. 4. Голубев А. П., Смирнова И. Б. Песня в курсе английского языка: Тексты, переводы, упражнения, ноты: уч. пособ. – М. : Изд. центр «Академия», 2003. – 304 с. 5. Гапонова С. В. Використання пісень для навчання іноземної мови у початковій школі // Іноземні мови. – 2005. –№ 3. – С. 42–43. 6. Наталчина школа // Іноземні мови. – 2005. – № 4. – С. 44–46. 7. Калита А.А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2001. – C. 75. 8. Мусійчук С. М. Психологічні й розвивальні ресурси використання синергетичного підходу до викладання іноземної мови у ВНЗ // Теоретичні питання культури, освіти і виховання: зб. наук. пр. – Вип. 39. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 92–95.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7839
ISSN: 1817-8510
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.