DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7831
Title: Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти
Other Titles: Research activity of students in the college as one of conditions of lifelong education
Authors: Петько, Людмила Василівна
Keywords: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище
талановиті студенти
розвиток
підготовка проектів
англійська мова
профессионально ориентированная иноязычная среда обучения
талантливые студенты
развитие
подготовка проектов
английский язык
professionally oriented foreign language teaching environment formation
gifted students
development
preparation of the projects
English
Issue Date: 2010
Publisher: К. : Університет «Україна»
Citation: Петько Л.В. Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти / Л.В.Петько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі: зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна». – 2010. – № 7. – С. 122–134. (14 с.) Petko L.V. Doslidnytska diialnist studentiv koledzhu yak odna z umov neperervnoi osvity [Research activity of students in the college as one of conditions of Lifelong Education] / L.V.Petko // Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei v intehrovanomu seredovyshchi: zb. nauk. prats. – K. : Universytet «Ukraina». – 2010. – № 7. – S. 122–134.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: У статті автор розкриває створення цілісної системи виявлення та розвитку талановитих студентів шляхом формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища.
В статье автор раскрывает создание целостной системы выявления и развития талантливых студентов путёс формирования профессионально ориентированной иноязычной среды обучения.
The article covers the creation of system for revealing and development gifted students’ in the way of professionally oriented foreign language teaching environment formation.
Description: 1. Петько Л. В. Навчання англійської мови студентів коледжу: Навч.- метод. посіб. для викладачів коледжів. Перший рік навчання (після 9-го класу) / за ред. В. М. Ніколаєнко. — К. : Логос, 2009. — 238 с 2. Петько Л. В. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів усіх напрямів підготовки: навч. посіб. для викладачів коледжів. Перший рік навчання (після 9-го класу) / за ред. В. М. Ніколаєнко. — К. : Логос, 2009. — 90 с 3. Киричук О. В. Основи педагогіки (опорний конспект лекцій). — К. : ШПК ДСЗУ, 2003. — 60 с 4. МАН: підготовка науково-дослідницьких проектів / упор. М. Голубенко. — К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. — 128 с. 5. Макотрова Г. В. Экспертная оценка учебно-исследовательской культуры школьников // Исследовательская работа школьников. — 2008. — № 1. — С. 33–41. 6. www.issl.redu.ru
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7831
ISBN: 978-966-388-329-8
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.