DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 26 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7716
Title: Методичні основи використання наочності у процесі індивідулізованого навчання дітей з синдромом дауна
Authors: Савицький, А. М.
Keywords: діти з синдромом Дауна
наочність
індивідуалізація навчання
психомоторний розвиток дітей з генетичною патологією
дети с синдромом Дауна
наглядность
индивидуализация обучения
психомоторное развитие детей с генетической патологией
children with the Down's syndrome
evidentness
individualization of educating
psychomotor development of children with genetic pathology
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Савицький, А. М. Методичні основи використання наочності у процесі індивідулізованого навчання дітей з синдромом дауна / А. М. Савицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 26. – C. 201-207.
Abstract: Стаття присвячена проблемам шкільного навчання дітей молодшого шкільного віку з синдром Дауна. Аналізується сучасний стан спеціальної освіти в Україні, зокрема особливості навчання дітей з розумовою відсталістю. В статті висвітлюються концепції індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна у спеціальних навчальних закладах. Детально розглядається психомоторний розвиток дітей з даною генетичною патологією і пов‘язані з ним основи здобуття освіти в молодшій школі. Здійснено аналіз сучасної спеціальної літератури щодо особливостей застосування наочності в процесі розвитку дітей з синдромом Дауна в освітніх закладах. Визначено основні методологічні положення навчання цих дітей в умовах інтеграції до загальноосвітніх навчальних закладів. В статті наводяться теоретичні та практичні основи індивідуалізації навчання дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна на основі застосування спеціальних методик.
Статья посвящена проблемам школьного обучения детей младшего школьного возраста с синдром Дауна. Анализируется современное состояние специального образования в Украине, в частности особенности обучения детей с умственной отсталостью. В статье освещаются концепции индивидуализированного обучения детей с синдромом Дауна в специальных учебных заведениях. Детально рассматривается психомоторное развитие детей с данной генетической патологией и связанные с ним основы образования в младшей школе. Осуществлен анализ современной специальной литературы относительно особенностей применения наглядности в процессе развития детей с синдромом Дауна в образовательных заведениях. Определены основные методологические положения обучения этих детей в условиях интеграции в общеобразовательные учебные заведения.. В статье приводятся теоретические и практические основы индивидуализированой учебы детей младшего школьного возраста с синдромом Дауна на основе применения специальных методик.
Статья посвящена проблемам школьного обучения детей младшего школьного возраста с синдром Дауна. Анализируется современное состояние специального образования в Украине, в частности особенности обучения детей с умственной отсталостью. В статье освещаются концепции индивидуализированного обучения детей с синдромом Дауна в специальных учебных заведениях. Детально рассматривается психомоторное развитие детей с данной генетической патологией и связанные с ним основы образования в младшей школе. Осуществлен анализ современной специальной литературы относительно особенностей применения наглядности в процессе развития детей с синдромом Дауна в образовательных заведениях. Определены основные методологические положения обучения этих детей в условиях интеграции в общеобразовательные учебные заведения.. В статье приводятся теоретические и практические основы индивидуализированой учебы детей младшего школьного возраста с синдромом Дауна на основе применения специальных методик.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7716
Appears in Collections:Випуск 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savitcki.pdf449.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.