DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 19 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7243
Title: Професійно-орієнтовані технології як умова успішної проесійної підгтовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу
Authors: Карпенко, О.Г.
Keywords: технології навчання
вікові особливості
практична діяльність
technologies of studies
age-old features
practical activity
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Карпенко О.Г. Професійно-орієнтовані технології як умова успішної проесійної підгтовки майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу / О.Г. Карпенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 19. - С.104-110
Abstract: У статті розкрито особливості впровадження освітніх технологій відповідно до вікових та соціальних особливостей студентів спеціальності „соціальна робота”; виявлено шляхи позитивного впливу на зростання ефективності навчальної та практичної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету.
In the article the features of introduction of educational technologies are exposed in accordance with the age-old and social features of students of speciality "social work"; the ways of positive influence are educed on the increase of efficiency of educational and practical activity of future specialists of social sphere in the conditions of university.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7243
Appears in Collections:Випуск 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpenko.pdf272.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.