DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6660
Title: Основні принципи реалізації технології модульного навчання фізики в старшій школі
Authors: Бакал, А. М.
Keywords: фізика
физика
physics
особистість учнів
личность учеников
personality of students
модульне навчання
модульное обучение
modular training
Issue Date: 2007
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бакал, А. М. Основні принципи реалізації технології модульного навчання фізики в старшій школі / А. М. Бакал // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 3. – С. 33-35.
Abstract: Розробка ефективних технологій індивідуалізації і диференціації навчання з фізики пов’язана, насамперед, з визначенням індивідуальних особливостей особистості учнів, які враховуються в процесі навчання, і на основі яких здійснюється диференціація. Діагностування даних особливостей на початку процесу навчання та визначення їх видозмінення в процесі навчання є необхідною умовою й найважливішими елементами цих технологій.
Разработка эффективных технологий индивидуализации и дифференциации обучения по физике связана прежде всего с определением индивидуальных особенностей личности учащихся, учитываются в процессе обучения, и на основе которых осуществляется дифференциация. Диагностирования данных особенностей в начале процесса обучения и определения их видоизменения в процессе обучения является необходимым условием и важнейшими элементами этих технологий.
Development of efficient technologies individualization and differentiation of teaching physics is primarily linked to the definition of the individual characteristics of individual students are taken into account in the learning process, and on the basis of which the differentiation. Diagnosing these features in early learning and modifying the definition of the learning process is a prerequisite and essential elements of these technologies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6660
Appears in Collections:Випуск 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakal.pdf236.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.