DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6631
Title: Питання формування в учнів життєвої компетентності під час вивчення фізики у системі післядипломної педагогічної освіти
Authors: Клименко, Л. О.
Keywords: післядипломна педагогічна освіта
последипломное педагогическое образование
postgraduate teacher education
курси підвищення кваліфікаці
курсы повышения квалификации
training courses
освіта
образование
education
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Клименко, Л. О. Питання формування в учнів життєвої компетентності під час вивчення фізики у системі післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Клименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 2. – С. 112-115.
Abstract: У статті порушено деякі аспекти компетентнісного підходу до навчання вчителів фізики під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Результатом запровадження компетентнісного підходу до освіти буде певний рівень розвитку особистості учня, тобто оволодіння життєвими компетентностями, що складає одне із завдань нашого дослідження.
В статье затронуты некоторые аспекты компетентностного подхода к обучению учителей физики при прохождении курсов повышения квалификации. Результатом внедрения компетентностного подхода к образованию будет определенный уровень развития личности ученика, то есть овладение жизненными компетенциями, что составляет одну из задач нашего исследования.
The article raised some aspects of the competency approach to teaching physics teachers during their training courses. The result of the introduction of competence-based approach to education will be a certain level of individual student mastery is vital competence, which is one of the objectives of our study.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6631
Appears in Collections:Випуск 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimenko L.V..pdf293.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.