DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6352
Title: Розвиток західних політико-технократичних концепцій у другій половині XX століття
Authors: Зайченко, Лілія Михайлівна
Keywords: Технократизм
технократія
індустріальне та постіндустріальне суспільство
влада
політичне та державне управління
політична еліта
Tehnocratism
technocracy
industrial and postindustrial society
power
political and public administration
the political elite
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Зайченко, Лілія Михайлівна. Розвиток західних політико-технократичних концепцій у другій половині XX століття / Л. М. Зайченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 7. - С. 42-47.
Abstract: Стаття присвячена аналізу головних цінностей технократії, проблеми раціонального соціального управління в цілому та державного управління, зокрема, особливості функціонування технократичних політичних еліт.
Article is dedicated to an analysis of the main values of technocracy, problems of rational social management in general and the state administration specifically, peculiarities of functioning of technocratic political elites.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6352
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaychenko.pdf146.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.