DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання »

Випуск 11 : [0] Collection home page

Жалдак, М. І.
Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі

Рамський, Ю. С.
Складові інформаційної культури майбутнього вчителя математики

Алексєєв, О. М.
Використання електронних навчальних видань у самостійній роботі студентів інженерних спеціальностей

Підгорна, Т. В.
Етапи формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів хімії

Сейдаметова, З. С.
Алгоритми та структури даних в підготовці інженерів-програмістів

Клочко, В. І.
Професійна зорієнтованість слухачів з особливими потребами при вивченні інформатики

Шерман, М. І.
Правова інформаційно-пошукова система "ЛІГА: ЗАКОН. Юрист" як засіб комп'ютерної підтримки навчання правових дисциплін

Меджитова, Л. М.
Підхід до будування вступного курсу програмування для студентів комп'ютерних спеціальностей

Кобильник, Т. П.
Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики

Листопад, В. В.
Реалізація двоїстого симплекс-методу для розв'язування екстремальних задач лінійного програмування з допомогою Microsoft Excel

Куделіна, О. В.
Розвиток технологічних та професійних компетентностей студентів в процесі навчання математики

Ганжела, С. І.
Навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Шевчук, Л. Д.
Організаційні форми навчання основ прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій

Зеленська, Т. С.
Використання пакету Mathcad при розв'язуванні диференціальних рівнянь в частинних поділах

Красножон, О. Б.
Відшукання наближених розв'язків диференціальних рівнянь за методом Адамса і Рунге-Кутта з використанням програмного засобу Mathcad

Крєпкий, Ю.О., Дрозд, О.П., Покришень, Д.А., Сподаренко, І. Й.
Використання інформаційної системми "Рейтинг" для первинної реєстрації успішності навчальних досягнень студентів

Соловей, Л. Я.
Теоретичні засади використання методів інфологічного моделювання в підготовці майбутніх учителів

Косова, К. О.
Особливості розробки прикладних програмних засобів навчального призначення для початкової школи

Твердохліб, І. А.
Вивчення дисципліни "Логічні основи інформатики" студентами спеціальності "Інформатика" в педагогічному вищому навчальному закладі

Дяченко, О. Ф.
Організація тестового контролю знань студентів з курсу "Комп'ютерні мережі"

Бойко, А. М.
Передумови створення дистанційного курсу "Інформатика" у ВНЗ фізичної культури

Шолом, Г. І.
Роль задач у формуванні критичного мислення

Семещук, І. Л.
Оцінювання навчальних досягнень учнів на основі модальної логіки в середовищі Matlab

Сейдаметова, С. М.
Компетентнісний підхід до підготовки вчителів інформатики для національних шкіл України (на прикладі Кримськотатрських шкіл АРК)

Почтовюк, С. І.
Модель формування критичного мислення студентів технічних коледжів в процесі навчання інформатики

Павлова, Н. С.
Підготовка майбутніх вчителів інформатики до використання електронних ресурсів

Мельник, Ю. І.
Задача як засіб формування дослідницьких умінь учнів

Довгопол, Є. М.
Основні принципи побудови російських електронних підручників з математики

Бойчук, В. В.
Методичні основи використання ресурсів Інтернету на уроках інформатики

Напримерова, О.
Використання комп'ютерно-орієнтованих завдань у системі дистанційної освіти

НПУ імені М.П. Драгоманова

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions