DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання »

Випуск 11 : [30] Collection home page

Жалдак, М. І.
Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі

Рамський, Ю. С.
Складові інформаційної культури майбутнього вчителя математики

Алексєєв, О. М.
Використання електронних навчальних видань у самостійній роботі студентів інженерних спеціальностей

Підгорна, Т. В.
Етапи формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів хімії

Сейдаметова, З. С.
Алгоритми та структури даних в підготовці інженерів-програмістів

Клочко, В. І.
Професійна зорієнтованість слухачів з особливими потребами при вивченні інформатики

Шерман, М. І.
Правова інформаційно-пошукова система "ЛІГА: ЗАКОН. Юрист" як засіб комп'ютерної підтримки навчання правових дисциплін

Меджитова, Л. М.
Підхід до будування вступного курсу програмування для студентів комп'ютерних спеціальностей

Кобильник, Т. П.
Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики

Листопад, В. В.
Реалізація двоїстого симплекс-методу для розв'язування екстремальних задач лінійного програмування з допомогою Microsoft Excel

Куделіна, О. В.
Розвиток технологічних та професійних компетентностей студентів в процесі навчання математики

Ганжела, С. І.
Навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Шевчук, Л. Д.
Організаційні форми навчання основ прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій

Зеленська, Т. С.
Використання пакету Mathcad при розв'язуванні диференціальних рівнянь в частинних поділах

Красножон, О. Б.
Відшукання наближених розв'язків диференціальних рівнянь за методом Адамса і Рунге-Кутта з використанням програмного засобу Mathcad

Крєпкий, Ю.О., Дрозд, О.П., Покришень, Д.А., Сподаренко, І. Й.
Використання інформаційної системми "Рейтинг" для первинної реєстрації успішності навчальних досягнень студентів

Соловей, Л. Я.
Теоретичні засади використання методів інфологічного моделювання в підготовці майбутніх учителів

Косова, К. О.
Особливості розробки прикладних програмних засобів навчального призначення для початкової школи

Твердохліб, І. А.
Вивчення дисципліни "Логічні основи інформатики" студентами спеціальності "Інформатика" в педагогічному вищому навчальному закладі

Дяченко, О. Ф.
Організація тестового контролю знань студентів з курсу "Комп'ютерні мережі"

Бойко, А. М.
Передумови створення дистанційного курсу "Інформатика" у ВНЗ фізичної культури

Шолом, Г. І.
Роль задач у формуванні критичного мислення

Семещук, І. Л.
Оцінювання навчальних досягнень учнів на основі модальної логіки в середовищі Matlab

Сейдаметова, С. М.
Компетентнісний підхід до підготовки вчителів інформатики для національних шкіл України (на прикладі Кримськотатрських шкіл АРК)

Почтовюк, С. І.
Модель формування критичного мислення студентів технічних коледжів в процесі навчання інформатики

Павлова, Н. С.
Підготовка майбутніх вчителів інформатики до використання електронних ресурсів

Мельник, Ю. І.
Задача як засіб формування дослідницьких умінь учнів

Довгопол, Є. М.
Основні принципи побудови російських електронних підручників з математики

Бойчук, В. В.
Методичні основи використання ресурсів Інтернету на уроках інформатики

Напримерова, О.
Використання комп'ютерно-орієнтованих завдань у системі дистанційної освіти

НПУ імені М.П. Драгоманова

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Використання комп'ютерно-орієнтованих завдань у системі дистанційної освітиНапримерова, О.
2011Етапи формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів хіміїПідгорна, Т.В.
2011Алгоритми та структури даних в підготовці інженерів-програмістівСейдаметова, З.С.; Сєйтвелієва, С.Н.
2011Використання електронних навчальних видань у самостійній роботі студентів інженерних спеціальностейАлексєєв, О.М.
2011Задача як засіб формування дослідницьких умінь учнівМельник, Ю.І.
2011Методичні основи використання ресурсів Інтернету на уроках інформатикиБойчук, В.В.
2011Основні принципи побудови російських електронних підручників з математикиДовгопол, Є.М.
2011Правова інформаційно-пошукова система "ЛІГА: ЗАКОН. Юрист" як засіб комп'ютерної підтримки навчання правових дисциплінШерман, М.І.
2011Підхід до будування вступного курсу програмування для студентів комп'ютерних спеціальностейМеджитова, Л.М.
2011Професійна зорієнтованість слухачів з особливими потребами при вивченні інформатикиКлочко, В.І.; Косовець О. П.
2011Використання методу проектів при навчанні математичної інформатикиКобильник, Т.П.
2011Відшукання наближених розв'язків диференціальних рівнянь за методом Адамса і Рунге-Кутта з використанням програмного засобу MathcadКрасножон, О.Б.
2011Використання пакету Mathcad при розв'язуванні диференціальних рівнянь в частинних поділахЗеленська, Т.С.
2011Складові інформаційної культури майбутнього вчителя математикиРамський, Ю.С.; Умрик, М. А.
2011Роль задач у формуванні критичного мисленняШолом, Г.І.
2011Теоретичні засади використання методів інфологічного моделювання в підготовці майбутніх учителівСоловей, Л.Я.
2011Використання інформаційної системми "Рейтинг" для первинної реєстрації успішності навчальних досягнень студентівКрєпкий, Ю.О.; Дрозд, О.П.; Покришень, Д.А.; Сподаренко, І. Й.
2011Розвиток технологічних та професійних компетентностей студентів в процесі навчання математикиКуделіна, О.В.
2011Організаційні форми навчання основ прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх вчителів технологійШевчук, Л.Д.
2011Організація тестового контролю знань студентів з курсу "Комп'ютерні мережі"Дяченко, О.Ф.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30