DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6251
Title: Статистичний аналіз законодавства України, що регулює роботу з нематеріальними активами
Authors: Капніст, Георгій Сергійович
Keywords: освіта
вища школа
Україна
Education
Graduate School
Ukraine
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Капніст, Г. С. Статистичний аналіз законодавства України, що регулює роботу з нематеріальними активами [Текст] / Г. С. Капніст // Сьомі юридичні читання. Культура і право на початку XXI століття : Матеріали Міжнар. наук. конференції, 19 - 20 травня : до 20-річчя Незалежності України / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Громадська організація "Феміда", Центр правової освіти і науки. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 540-542.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6251
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapnist.pdf154.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.