DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6108
Title: Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії
Authors: Назаренко, Тетяна Геннадіївна
Keywords: географічна освіта
соціально-економічні поняття
критерії відбору понять
рівні сформованості понять
психолого-педагогічні умови
модель
методика
geographic education
social-economical conceptions
scale option
levels of forming
psychological and pedagogical conditions
model
methodic
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Назаренко, Тетяна Геннадіївна. Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. Г. Назаренко ; наук. кер. О. М. Топузов ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2004. - 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню процесу формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії. В роботі виділено основні напрямки дослідження, теоретично обґрунтуванні методичні засади процесу формування соціально-економічних понять у старшокласників та практично перевірено розроблену методичну модель формування понять та методику навчання за обраною моделлю. Запропоновано та експериментально апробовано психолого-педагогічні умови процесу формування соціально-економічних понять, критерії відбору понять, що вивчаються в десятому класі, та рівні сформованості соціально-економічних понять. Доведено, що наповнення шкільних курсів географії соціально-економічними поняттями через дотримання психолого-педагогічних умов сприяють ефективному процесу засвоєння соціально-економічних знань у системі географічної освіти. У роботі порівняно результати різних методів навчання, які використовуються в процесі формування соціально-економічних понять, встановлено оптимальність кількісного співвідношення між різними поняттями, що вивчаються на уроках географії в десятому класі.
The dissertation is dedicated to ground the methodic of forming social and economical assumptions at lessons of geography. Thanks to literature sources analysis psychological and pedagogical conditions of forming social and economical assumptions were grounded and revealed. The efficiency of the created model of forming social and economical assumptions at lessons of geography is experienced. Methodic basis is theoretically proved. Method model of forming conceptions is practically tested. Pedagogical and psychological conditions of forming social-economical conceptions are tested. It is proved that introducing into school geography course social-economical conceptions leads to effective perception of knowledge through keeping pedagogical conditions. In the work different methods results during perception of the new social-economical conceptions are compared. Optimality of different conceptions quantity studying at geography lessons in 10th form is settled.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6108
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarenko.pdf248.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.