DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6092
Title: Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці
Authors: Хурчак, Ангеліна Едуардівна
Keywords: амбівалентність атитюда
особистість юнацького віку
довіра до себе
потреба в пізнанні
самоефективність
психолого-педагогічні умови зниження амбівалентності атитюдів
психологічні та художні засоби психокорекції
ambivalence of attitudes
personality of adolescent age
self-trust
need of cognition
self-efficacy
psycho-pedagogical condidtions of lowering of ambivalence of attitudes
psychological and artistic means of psychocorrection
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Хурчак, Ангеліна Едуардівна. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / А. Е. Хурчак ; наук. кер. Л. В. Долинська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2004. - 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню сутності, ролі, вікових та психологічних особливостей прояву амбівалентності атитюдів, її структури, критеріїв, показників вимірювання, активізації умов, шляхів та засобів впливу на зниження інтенсивності цієї властивості соціальних установок у юнаків. У роботі представлений аналіз науково-теоретичних концепцій та підходів до вивчення проблеми амбівалентності атитюдів у зарубіжній та вітчизняній психології, розкриті вікові особливості її прояву. Визначено структуру (афективний, когнітивний, поведінковий компоненти) амбівалентності соціальних установок в юнацькому віці, критерії її діагностування (співвідношення позитивної і негативної оцінок за амбіеквальністю, інтенсивністю в афективній, когнітивній і поведінковій сферах атитюдів, довіра до себе, потреба в пізнанні, самоефективність) та рівні прояву. Апробовано психокорекційну систему роботи зі зниження амбівалентності атитюдів у юнацькому віці через створення психолого-педагогічних умов впливу на неї. Доводиться ефективність включення даної програми в навчально-виховний процес як чинника особистісного зростання в юнацькому віці.
The thesis describes the research of the essence, the role of the age, the structure, the criteria, the indexes for the measurement of ambivalence of attitudes, studying of conditions, psychological peculiarities of its formation. The dissertation shows the analysis of scientific theoretical conceptions, approaches to the research of ambivalence of attitudes in the foreign and the native literature and opens 26 age peculiarities of its display. The structure (affective, cognitive, behavioral components) of ambivalence of attitudes, criteria of its diagnostics (self-trust, need of cognition, self-efficacy) and the levels of its display are determined. The psychocorrectional program of revelation of ambivalence of attitudes at the adolescent age, directed to creation of psycho-pedagogical conditions for productive overcoming of age crisis by means of their activation is implemented. Its effectiveness as the system of influence on intensity of ambivalence of attitudes and activation of personal development of students at the adolescent age is proved.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6092
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khurchak.pdf249.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.