DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 8(13) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5854
Title: Методика викладання музики в школі: сутність, зміст, завдання, принципи
Authors: Дицьо, Г.В.
Keywords: процесс обучения
the learning process
процес навчання
методика, методы
method, techniques
методика, методи
познавательная деятельность
cognitive activity
пізнавальна діяльність
музыкальное развитие
musical development
музичний розвиток
Issue Date: 2009
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дицьо Г. В. Методика викладання музики в школі: сутність, зміст, завдання, принципи / Г. В. Дицьо // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 8 (13) : Матеріали III Міжнар. наук.-практич. конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти". - С. 179-182
Abstract: В статье на основании современных идей и подходов раскрывается содержание, задачи и принципы методики музыкального обучения и воспитания учащихся общеобразовательных учебных заведений и её значение для будущих учителей.
In the article on the basis of modern ideas and approaches reveals the contents, objectives and principles of the technique of musical training and education of students of secondary schools and its importance for future teachers.
У статті на підставі сучасних ідей і підходів розкривається зміст, завдання та принципи методики музичного навчання і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів та її значення для майбутніх вчителів.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5854
Appears in Collections:Випуск 8(13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ditso.pdf182.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.