DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5705
Title: Підвищення ефективності навчання методами проблемних ситуацій у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій
Authors: Трегуб, Ольга Дмитрівна
Keywords: технології навчання, проблемні ситуації, проблемне навчання, рівень проблемності
technology of studies, problem situations, problem studies, level of problem
Issue Date: Aug-2012
Publisher: Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка
Citation: Засновано в лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія KB № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4 Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» (угода про інформаційну співпрацю № 30-05 від 30.03.2005 р.) Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 11 від 25 травня 2012 року)
Series/Report no.: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ № 15 (250) серпень 2012 Частина III;Теорія і технології професійної освіти № 15
Abstract: у статтірозглядається підвищення ефективності навчання створенням проблемних ситуацій у підготовці вчителів технологій. Описані складові компоненти проблемних ситуацій їх типи та способи їх вирішення.
Description: In the article examined increase the efficiency of educating by creation of problem situations in preparation teetering technologies. The component of problem situations, their types and methods of their decision, are described.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5705
ISSN: 2227-2844
Appears in Collections:Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВІСНИК.PDF307.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.