DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 98 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5236
Title: Системний підхід у вищій школі як складова регуляторної системи освіти
Authors: Уваркіна, О.В.
Keywords: системні дослідження
педагогічний процес
конкурентноспроможний фахівець
Болонський процес
system researches
pedagogical process
competitive specialist
Bolonskiy process
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Уваркіна О.В. Системний підхід у вищій школі як складова регуляторної системи освіти / О.В. Уваркіна // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск LXХХХVІІІ (98). – С. 208-213
Abstract: У статі висвітлено проблеми застосування системних досліджень, системного підходу до організації педагогічного процесу у вищої школи. Розглянуті елементи педагогічного контролю, організації навчального процесу, а також можливості використання системного принципу у період модернізації вищої школи України відповідно до вимог Болонського процесу. З’ясовано, що використання у новітніх технологіях навчання методології системного підходу дає змогу здійснити підготовку конкурентоспроможного фахівця на європейському ринку праці.
In the floor the problems of application of researches of the systems, approach of the systems are reflected to organization of pedagogical process at high school. The elements of pedagogical control, organization of educational process, and also possibilities of the use of system principle, are considered in a period modernization of high school of Ukraine in accordance with the requirements of Bolonskogo of process. It is found out, that the use in the newest technologies of studies of methodology of approach of the systems enables to carry out preparation of competitive specialist at the European market of labour.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5236
Appears in Collections:Випуск 98

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uvarkina.pdf237.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.