DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 95 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5063
Title: Діагностика як засіб розвитку індивідуального стилю професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів
Authors: Білоконна, Н. І.
Keywords: діагностика
контроль
оцінка
навчальний процес
вища школа
майбутній учитель
диагностика
контроль
оценка
учебный процесс
высшая школа
будущий учитель
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Білоконна, Н. І. Діагностика як засіб розвитку індивідуального стилю професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів [Текст] / Н. І. Білоконна // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки : [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 95. - С. 29-38.
Abstract: У статті розкривається сутність понять “діагностика”, “контроль”, “оцінка” та їх значення у підвищенні ефективності навчального процесу у вищій школі, розвитку індивідуального професійно-педагогічного стилю діяльності майбутніх учителів.
В статье раскрывается сущность понятий “диагностика”, “контроль”, “оценка” и их значение в повышении эффективности учебного процесса в высшей школе, развитии индивидуального профессионально-педагогического стиля деятельности будущих учителей.
The article deals with the problems of the essence of definitions “diagnostics”, “control”, “evaluation”, their importance in the promotion of effectiveness of educational process in the Higher Educational Institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5063
Appears in Collections:Випуск 95

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BILOKONNAYA.pdf461.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.