DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 01: Фізико-математичні науки »

Випуск 7 : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Про фрактальну оцiнку кiлькостi цилiндричних двiйкових зображень числа з допомогою одного спецiального рядуГончаренко, Я.В.; Микитюк, I.О.
2013Група перетворень простору, якi зберiгають фрактальну ентропiйну розмiрнiстьПрацьовитий, М.В.; Сотнiкова, С.А.
2006Один клас випадкових величин, заданих розподiлами елементiв свого Q-зображенняКондратюк, В.
2006Про аномальну фрактальнiсть одного класу множин ланцюгових дробiв iз зростаючими елементамиКюрчев, Д.В.
2006Деякi метричнi спiввiдношення, породженi Φ-зображенням дiйсних чиселВасиленко, Н.М.
2006Ряди Остроградського 2-го виду i розподiли їх випадкових неповних сумПрацьовита, I.М.
2006Про один клас ймовiрнiсних мiр в R2 заданих за допомогою Q∗-представлення дiйсних чиселКоваль, В.В.
2006Фрактальнi властивостi одного класу однопараметричних неперервних недиференцiйовних функцiйПанасенко, О.Б.
2006Фрактальнiсть множини розв’язкiв одного класу рiвнянь, якi мiстять функцiю частоти цифрКотова, О.В.
2006Випадковi величини, G2 ∞-символи яких утворюють ланцюг МарковаФещенко, О.Ю.
2006Ергодичний пiдхiд до дослiдження сингулярних ймовiрнiсних мiрІваненко, Г.В.; Нiкiфоров, Р.О.; Торбiн, Г.М.
2006Властивостi розподiлiв випадкових величин та динамiчних систем, пов’язаних з рядами Остроградського першого видуТорбiн, Г.М.
2006Ряди Енгеля та їх застосуванняПрацьовитий, М.В.; Гетьман, Б.I.
2006Про класифiкацiю одновимiрних сингулярно неперервних ймовiрнiсних мiр за їх спектральними властивостямиПрацьовитий, М.В.; Торбiн, Г.М.
2006Деякi не розщiплюванi p-групи над своїм циклiчним комутантом порядку p2Мазурок, О.О.
2006О некоторых типах подгрупп, близких к нормальнымПискун, М.М.
2006Про норму циклiчних пiдгруп непростих порядкiв у неперiодичних групахЛукашова, Т.Д.; Друшляк, М.Г.
2006Основи аналiзу функцiй дуальної змiнноїВотякова, Л.А.
2006Про загальнi властивостi груп з умовою сепараторної нормальностiОдiнцова, О.О.
2006Факторкiльця нетерових напiвдосконалих кiлецьДармосюк, В.М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27