DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 01: Фізико-математичні науки »

Випуск 7 : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Про фрактальну оцiнку кiлькостi цилiндричних двiйкових зображень числа з допомогою одного спецiального рядуГончаренко, Я. В.; Микитюк, I. О.
2006Група перетворень простору, якi зберiгають фрактальну ентропiйну розмiрнiстьПрацьовитий, М. В.; Сотнiкова, С. А.
2006Один клас випадкових величин, заданих розподiлами елементiв свого Q-зображенняКондратюк, В.
2006Про аномальну фрактальнiсть одного класу множин ланцюгових дробiв iз зростаючими елементамиКюрчев, Д. В.
2006Деякi метричнi спiввiдношення, породженi Φ-зображенням дiйсних чиселВасиленко, Н. М.
2006Ряди Остроградського 2-го виду i розподiли їх випадкових неповних сумПрацьовита, I. М.
2006Про один клас ймовiрнiсних мiр в R2 заданих за допомогою Q∗-представлення дiйсних чиселКоваль, В. В.
2006Фрактальнi властивостi одного класу однопараметричних неперервних недиференцiйовних функцiйПанасенко, О. Б.
2006Фрактальнiсть множини розв’язкiв одного класу рiвнянь, якi мiстять функцiю частоти цифрКотова, О. В.
2006Випадковi величини, G2 ∞-символи яких утворюють ланцюг МарковаФещенко, О. Ю.
2006Ергодичний пiдхiд до дослiдження сингулярних ймовiрнiсних мiрІваненко, Г. В.; Нiкiфоров, Р. О.; Торбiн, Г. М.
2006Властивостi розподiлiв випадкових величин та динамiчних систем, пов’язаних з рядами Остроградського першого видуТорбiн, Г. М.
2006Ряди Енгеля та їх застосуванняПрацьовитий, М. В.; Гетьман, Б. I.
2006Про класифiкацiю одновимiрних сингулярно неперервних ймовiрнiсних мiр за їх спектральними властивостямиПрацьовитий, М. В.; Торбiн, Г. М.
2006Деякi не розщiплюванi p-групи над своїм циклiчним комутантом порядку p2Мазурок, О. О.
2006О некоторых типах подгрупп, близких к нормальнымПискун, М. М.
2006Про норму циклiчних пiдгруп непростих порядкiв у неперiодичних групахЛукашова, Т. Д.; Друшляк, М. Г.
2006Основи аналiзу функцiй дуальної змiнноїВотякова, Л. А.
2006Про загальнi властивостi груп з умовою сепараторної нормальностiОдiнцова, О. О.
2006Факторкiльця нетерових напiвдосконалих кiлецьДармосюк, В. М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27