DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 21. Історико-педагогічні студії » Випуск 13-14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33261
Title: Соціально-економічна детермінованість розвитку освіти дорослих в умовах суспільства знань
Other Titles: Socio-economic determinants of adult education in a knowledge society
Authors: Огієнко, О. І.
Keywords: освіта дорослих
детермінанти
суспільство знань
людський та соціальний капітал
глобалізація
освіта впродовж життя
adult education
determinants
knowledge society
human and social capital
globalization
lifelong learning
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Огієнко, О. І. Соціально-економічна детермінованість розвитку освіти дорослих в умовах суспільства знань / О. І. Огієнко // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / гол. ред. Н. М. Дем’яненко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. - Вип. 13-14 : VІ Морозівські читання «Освіта впродовж життя : педагогіка, андрагогіка, герогогіка» = «Lifelong learning : pedagogy, andragogy, herogogy», 19-20 листопада 2020 р. – С. 4-6.
Abstract: У статті виокремлено та проаналізовано провідні детермінанти розвитку освіти дорослих в умовах суспільства знань, зокрема, розвиток процесів глобалізації та інтернаціоналізації, демографічні зміни населення, структурні зміни у сфері зайнятості, демократизація суспільства, розбудова громадянського суспільства, формування людського й соціального капіталу, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, запровадження концепції освіти впродовж життя; розкрито роль на значення освіти дорослих у вирішенні глобальних проблем сучасності
The article identifies and analyzes the leading determinants of adult education in a knowledge society, in particular, the development of globalization and internationalization, demographic change, structural changes in employment, democratization of society, civil society development, formation of human and social capital, development of information - communication technologies, implementation of the concept of lifelong learning; revealed the role and importance of adult education in solving global problems of our time.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33261
Appears in Collections:Випуск 13-14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ohiienko_4-6.pdfосновна стаття314.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.