DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33256
Title: Джерело проблем вищої професійної освіти у контексті становлення суспільства знань
Authors: Бех, Володимир Павлович
Бех, Юлія Володимирівна
Issue Date: 2011
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бех, В. Джерело проблем вищої професійної освіти у контексті становлення суспільства знань / В. Бех, Ю. Бех // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 21 : Історико-педагогічні студії : збірник наукових праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 5 : I Всеукраїнські Морозівські педагогічні читання. - С. 16-21.
Abstract: Метою статті є висвітлення методології дослідження соціальних проблем вищої школи, їх генезис, механізми дослідження і вирішення. При цьому автори виходять з того, що освіта – соціальний інститут, що історично виник у ході задоволення потреб світової спільноти у наукових знаннях і забезпечення непереривності соціального розвитку на основі відтворення населення планети, тобто має об’єктивне походження, а вища школа є рукотворним продуктом людської спільноти – інструментом завдяки якому вона задовольняє свої інтелектуальні потреби. Спонтанне саморозгортання або видозміна інституту освіти, дійсно, потребує корінної модернізації вищої або професійної школи, оскільки на поверхну проступає якісно новий поділ суспільної праці.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33256
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bekh_2011 5.pdf478.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.