DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32886
Title: Ціннісний дискурс в освіті : [у 7 кн.]. Книга 7 : Наука. Педагогічна освіта. Практика
Authors: Андрущенко, Віктор Петрович
Вернидуб, Роман Михайлович
Куліненко, Лілія
Issue Date: 2017
Publisher: Леся
Citation: Андрущенко, В. Ціннісний дискурс в освіті : [у 7 кн.]. Книга 7 : Наука. Педагогічна освіта. Практика / В. Андрущенко, Р. Вернидуб, Л. Куліненко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Леся, 2017. - 723 с. ; 24 см. - (До 180-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова)
Abstract: Формулюючи мету та цілі дослідження, автори виходили з положення, що категорії «науки» і «практики» є опорними категоріями осягнення цінніс- ного дискурсу в освіті. У книзі розробляється і використовується філософсько-освітній та прикладний інструментарій дослідження системного взаємозв’язку науки і освіти в контексті технології інтеграції наукових знань у зміст професійної підготовки педагогів в умовах глобального розвитку. Одержані результати уможливлюють подальшу комплексну і галузеву розробку різноманітних аспектів методології інтеграції науково-дослідницького та навчального процесу, конвергенції здобутих наукових знань та змісту професійної освіти. Книга адресована дослідникам сучасних проблем розвитку освіти, педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, зокрема, педагогічного профілю.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32886
ISBN: 78-966-7166-34-2
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauka_Pedahohichna_osvita_Praktyka.pdf6.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.