DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32828
Title: Ціннісний дискурс в освіті : [у 7 кн.]. Книга 5 : Інформаційний вимір сучасної освіти
Authors: Андрущенко, Віктор Петрович
Кивлюк, Ольга Петрівна
Скубашевська, Ольга Станіславівна
Issue Date: 2017
Publisher: «МП Леся»
Citation: Андрущенко, В. Ціннісний дискурс в освіті : [у 7 кн.]. Книга 5 : Інформаційний вимір сучасної освіти / Віктор Андрущенко, Ольга Кивлюк, Ольга Скубашевська ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : «МП Леся», 2017. - 596 с. ; 24 см. - (До 180-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).
Abstract: Запропоноване увазі читача дослідження викликане насамперед тим, що проблему інноваційного розвитку освіти в період становлення інформаційного суспільства не можна вважати вичерпаною. Існує низка питань, які потребують невідкладних відповідей. Серед них – проблеми сутності й спрямованості філософії інноваційного розвитку освіти; її головних напрямів, їх взаємного зв’язку; просторових і часових меж, зовнішніх та внутрішніх детермінуючих чинників; зміни характеру суб’єкт-суб’єктних відносин у системі освіти, її змісту, форм організації і управління тощо. Аналізу цих та інших аспектів філософії інноваційного розвитку освіти інформаційного суспільства, що стверджується, присвячена ця книга. Для науковців і викладачів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами розгортання інформаційних тенденцій у світі та в Україні.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32828
ISBN: 978-966-97599-2-4
Appears in Collections:Наукові праці Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatsiinyi_vymir_suchasnoi_osvity.pdf3.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.