DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32635
Title: Геополітичні імперські інтереси Росії — загроза незалежності й державному суверенітету народів і країн Східної Європи (на прикладі Угорщини й України)
Authors: Лущай, Володимир Іванович
Keywords: революція
політика невтручання
Угорщина
Україна
СРСР
Російська Федерація
the revolution
the policy of non-interference
Hungary
Ukraine
the USSR
the Russian Federation
Issue Date: 2017
Publisher: Інститут історії України НАН України
Citation: Лущай Володимир. Геополітичні імперські інтереси Росії — загроза незалежності й державному суверенітету народів і країн Східної Європи (на прикладі Угорщини й України) / В. Лущай // Міжнародні зв'язки України : наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Інститут історії України, 2017. - Вип. 26. - С. 529-534.
Abstract: У статті здіснено порівняльний аналіз подій Угорської революції 1956 року, з одного боку, та Революції Гідності, анексиії Криму й розв ’язаної Росіською Федерацією війни на сході сучасної Української державі, з іншого. Автор наголошує, що в обох випадках держави імперського типу, в середині XX ст. — СРСР, на початку XXI ст. — Російська Федерація, демонструютъ приклад втручання в справи іншої держави, з широким залученням спецслужб і військових підрозділів
The article provides a comparative analysis of the events of the Hungarian Revolution of 1956, on the one hand, and the Revolution of Dignity, the annexation of Crimea and the war unleashed by the Russian Federation in the east of the modern Ukrainian state, on the other. The author emphasizes that in both cases the state of the imperial type, in the middle of the XX century. - USSR, at the beginning of the XXI century. - The Russian Federation, demonstrate an example of interference in the affairs of another state, with the broad involvement of special services and military units
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32635
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lushchay.pdf166.03 kBAdobe PDFView/Open
tytul.pdf49.16 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf83.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.