Випуск 26 (9)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; ...
 • Дзвінчук, Д. І. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  У статті розглянуто окремі психолого-педагогічні та технічні аспекти впровадження дистанційного навчання. Акцентовано увагу, що головною метою створення системи дистанційної освіти є забезпечення вільного доступу ...
 • Кивлюк, Ольга Петрівна (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Процес реалізації міжнародної освітньої діяльність має ґрунтуватися на принципах: гуманізації, відкритості, доступності інноваційності, конкурентоспроможності, безперервності, доступності, де ефективний менеджмент є ...
 • Ковальчук, Н. Д.; Овсянкіна, Л. А. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  В статті аналізується філософська спадщина видатного українського філософа С. Б. Кримського, який гостро відчував сакральність і духовну міць краси, добра і правди цього світу та усі зусилля всього свого життя зосередив ...
 • Чорний, Р. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Стаття присвячена визначенню стильових настанов культуротворення як домінант гуманітарної цілісності української культури. Українське бароко визначено як креативний епіцентр культуротворчості ХХ століття. Українська культура, ...
 • Свириденко, Денис Борисович; Хоменко, Г. В.; Александрова, Ю. М. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  У даній роботі наукова освіта розглядається як наскрізний підхід, що має впроваджуватися на кожному рівні освіти – дошкільному, позашкільному, у школах та університетах, а також у сфері освіти впродовж життя. Це ...
 • Маковійчук, О. В.; Шульга, А. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  У статті проаналізовано теоретичні аспекти художньо-проектної діяльності, розглянуто особливості інтегративної організації художньопроектної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва і технологій у початковій ...
 • Хроленко, М. В. (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  У статті проаналізовано загальні вимоги до змісту екологічної компетентності майбутніх учителів біології в освітньому середовищі країн Західної Європи. На основі навчальних планів Роемптонського і Лідського університетів, ...
 • Силадій, Іван Михайлович (ТОВ «Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"», 2020)
  Однією з обов’язкових передумов реалізації концепцій демократизації та гуманізації освіти є науковотворча спроможність педагога до саморозвитку та самовдосконалення. В цьому контексті зазначимо, що на думку фахівців, ...