DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Навчальні видання Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/31844
Title: Психосоматика та психологія здоров’я: комплекс робочих навчальних програм (для підготовки студентів спеціальності 053 ― Психологія‖ освітньої програми «Психосоматика та психологія здоров’я» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»)
Authors: Мозгова Г.П.
Ханецька Т.І.
Дьоміна Г.А.
Вольнова Л.М.
Якимчук О.І.
Праченко О.К.
Кушмірук Є.С.
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Психосоматика та психологія здоров’я : комплекс робочих навчальних програм (для підготовки студентів спеціальності 053 ― Психологія‖ освітньої програми «Психосоматика та психологія здоров’я» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр») / За редакцією проф.Г. П. Мозгової / авт. кол. кафедри психосоматики та психологічної реабілітації факультету психології / Вид. 2 – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 427 с.
Abstract: У методичному виданні скомпановано комплекс робочих навчальних програм з психосоматики для фахової підготовки студентів-психологів в системі вищої освіти. Комплекс робочих навчальних програм розроблений, затверджений та апробований протягом часу в системі підготовки психологів у НПУ імені М.П.Драагоманова та інших вищих навчальних закладах України. Комплекс створено відповідно до сучасних вимог у вищій школі. Рекомендовано для студентів-психологів,аспірантів і викладачів ВНЗ.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/31844
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psykhosomatyka Ta Psykholohiia Zdorovia.pdf7.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.