DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/316
Title: Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7 - 9 класів у процесі навчання інформатики
Authors: Павлова, Наталія Степанівна
Keywords: прийом розумової діяльності
формування прийому розумової діяльності
інформатика у 7-9 класах
методична система навчання інформатики
різнорівневі завдання
вікові особливості учнів
techniques of mental work
developing the techniques of mental work
methodical system of teaching Computer Science
multi-level tasks
age peculiarities
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Павлова, Наталія Степанівна. Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7 - 9 класів у процесі навчання інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. С. Павлова ; наук. кер. Ю. К. Набочук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с.
Abstract: Запропоновано основні компоненти методичної системи навчання інформатики у VII - IX класах, призначеної для формування в учнів прийомів розумової діяльності з урахуванням вікових особливостей розумового розвитку. Описано супровід змісту навчання інформатики в учнів даних класів, який передбачає застосування розумових дій і прийомів, опанування якими відбувається у процесі набуття учнями інформатичних компетентностей відповідного рівня. Розроблено методичні рекомендації щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Виявлено умови реалізації психолого-педагогічних закономірностей навчання інформатики у VII - IX класах, сприятливих для формування в учнів прийомів розумової діяльності з урахуванням вікових особливостей. Прийом розумової діяльності трактовано як спосіб дії, що містить компоненти - знання того, як потрібно діяти під час розв'язання задачі, й уміння користуватися цим знанням. Обгрунтовано необхідність використання у процесі навчання інформатики різнорівневих завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів і сформованості прийомів розумової діяльності. Описано схему добору різнорівневих завдань. Розроблено компоненти організації та підтримки самостійної роботи учнів VII - IX класів у процесі опанування знаннями, вміннями та навичками з даної предметної галузі. Наведено результати педагогічного експерименту та підтверджено ефективність застосування розроблених компонентів методичної системи навчання, побудованої з урахуванням вікових особливостей розумового розвитку учнів під час формування прийомів розумової діяльності.
In the dissertation the fundamental components of methodical system of teaching Computer Science in the 7th-9th forms aimed at developing pupils’ techniques of mental work taking into account the age differences of mental growth of the pupils were developed and proved. We have developed the maintenance of the contents of teaching Computer Science in the 7th-9th forms with the list of mental operations and techniques that are mastered while acquiring knowledge, developing abilities and skills. We have developed methodological guidelines how to organize the educational and cognitive activity of the students, determined the conditions of realizing the psychological and pedagogical patterns of study which being taken into consideration promote step-by-step development of mental work of pupils of the 7th-9th forms. The criteria and levels of development of techniques of mental work are studied in dynamic interrelations. We have proved the necessity of using multi-level tasks for evaluating the pupils’ progress and development of the techniques of mental work, outlined the scheme of selecting multi-level tasks. We have developed certain components of the system of organization and promotion of independent work of pupils in the 7th-9th forms in the process of mastering knowledge, abilities and skills in this field. In the thesis we have given the results of pedagogical experiment that confirm the efficiency of the developed components of the methodological system of teaching that were made taking into account the age differences of the pupils and the process of activating the mental work while developing the techniques of mental work and the growth of thinking.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/316
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlova.pdf330.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.