DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/313
Title: Реалізація ідей модульного навчання в системі інформатичної підготовки вчителя технологій
Authors: Яшанов, С. М.
Keywords: інформатична компетентність
модульне навчання
модульне представлення навчального матеріалу
модульна побудова системи інформатичної підготовки
информатическая компетентность
модульное обучение
модульное представление учебного материала
модульное построение системы информатической подготовки
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Яшанов С. М. Реалізація ідей модульного навчання в системі інформатичної підготовки вчителя технологій / С. М. Яшанов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.354-360.
Abstract: У статті розглянуто загальні підходи щодо реалізації ідей модульного навчання в системі інформатичної підготовки вчителів технологій в умовах компетентісного підходу. Показані шляхи формування змістових ліній інформатичної підготовки з урахуванням міжпредметних зв’язків.
В статье рассмотрены общие подходы относительно реализации идей модульного обучения в системе информатической подготовки учителей технологий в условиях компетентносного подхода. Показаны пути формирования содержательных линий информатической подготовки с учетом межпредметных связей.
Description: Yashanov S. N. Realization of ideas of module training in the informational education of technologies teachers in the means of competence approach.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/313
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61.pdf256.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.