DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/311
Title: Теоретико-методологічні основи застосування математичних методів в педагогічних дослідженнях
Authors: Шроль, Т. С.
Keywords: методологія педагогічних досліджень
математичні методи
математичні моделі
педагогічні вимірювання
методология педагогических исследований
математические методы
математические модели
педагогические измерения
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Шроль Т. С. Теоретико-методологічні основи застосування математичних методів в педагогічних дослідженнях / Т. С. Шроль // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.344-349.
Abstract: У статті розглядаються особливості та можливості використання математичних методів в педагогічних дослідженнях як одного із засобів аналізу та прогнозування педагогічних систем, явищ і процесів.
В статье рассматриваются особенности и возможности использования математических методов в педагогических исследованиях как одного из средств анализа и прогнозирования педагогических систем, явлений и процессов.
Description: Shrol T. S. Theoretical and methodological foundations application of mathematical methods in pedagogical researches.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/311
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59.pdf217.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.