Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Особливості викладання зоології для студентів педагогічних факультетів на базі зоологічного музею

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шикула, Р. Р.
dc.date.accessioned 2012-01-04T01:49:09Z
dc.date.available 2012-01-04T01:49:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Шикула Р. Р. Особливості викладання зоології для студентів педагогічних факультетів на базі зоологічного музею / Р. Р. Шикула // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.338-344. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/310
dc.description Shykula R. R. Peculiarities of zoology teaching for the students of pedagogical faculties on the basis of the museum of zoology. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена особливостям викладання зоології для студентів педагогічних факультетів, ролі зоологічного музею в набутті майбутнім педагогом поглиблених знань з зоології. Формуванню у майбутніх учителів біології, твердого інформаційного підґрунтя для всебічного розуміння фахової дисципліни. Розкрито сутність даної системи підготовки, визначено основні пріоритети в подачі учбового матеріалу, вказано ступінь ефективності даного методу, запропоновано модель професійно-педагогічної підготовка майбутніх учителів природничого циклу засобами музейної педагогіки . ru_RU
dc.description.abstract Статья посвящена особенностям преподавания зоологии для студентов педагогических факультетов, роли зоологического музя в приобритении будущим педагогом глубоких знаний. Формированию у будущих учителей біології, твердой інформационной платформы для всестороннего понимания профільного предмета. Розкрита суть даной системы подготовки, определены основные приоритеты в подаче ученого материала, указана степень эфективности даного метода, предложена модель профессионально-педагогической подготовки будущих учителей природоведческого цикла средствами музейной педагогики . ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject особливості викладання зоології ru_RU
dc.subject професійна підготовка ru_RU
dc.subject музейна педагогіка ru_RU
dc.subject засоби музейної педагогіки ru_RU
dc.subject особенности преподавания зоологии ru_RU
dc.subject профессиональная подготовка ru_RU
dc.subject музейная педагогика ru_RU
dc.subject средства музейной педагогики ru_RU
dc.title Особливості викладання зоології для студентів педагогічних факультетів на базі зоологічного музею ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics