DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/310
Title: Особливості викладання зоології для студентів педагогічних факультетів на базі зоологічного музею
Authors: Шикула, Р. Р.
Keywords: особливості викладання зоології
професійна підготовка
музейна педагогіка
засоби музейної педагогіки
особенности преподавания зоологии
профессиональная подготовка
музейная педагогика
средства музейной педагогики
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Шикула Р. Р. Особливості викладання зоології для студентів педагогічних факультетів на базі зоологічного музею / Р. Р. Шикула // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.338-344.
Abstract: Стаття присвячена особливостям викладання зоології для студентів педагогічних факультетів, ролі зоологічного музею в набутті майбутнім педагогом поглиблених знань з зоології. Формуванню у майбутніх учителів біології, твердого інформаційного підґрунтя для всебічного розуміння фахової дисципліни. Розкрито сутність даної системи підготовки, визначено основні пріоритети в подачі учбового матеріалу, вказано ступінь ефективності даного методу, запропоновано модель професійно-педагогічної підготовка майбутніх учителів природничого циклу засобами музейної педагогіки .
Статья посвящена особенностям преподавания зоологии для студентов педагогических факультетов, роли зоологического музя в приобритении будущим педагогом глубоких знаний. Формированию у будущих учителей біології, твердой інформационной платформы для всестороннего понимания профільного предмета. Розкрита суть даной системы подготовки, определены основные приоритеты в подаче ученого материала, указана степень эфективности даного метода, предложена модель профессионально-педагогической подготовки будущих учителей природоведческого цикла средствами музейной педагогики .
Description: Shykula R. R. Peculiarities of zoology teaching for the students of pedagogical faculties on the basis of the museum of zoology.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/310
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58.pdf239.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.