DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30931
Title: Health preservation as a key competence of future specialists of social sphere
Other Titles: Здоров’язбереження як ключова компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери
Authors: Topol, O.
Vasiuta, O.
Тополь, Ольга Володимирівна
Васюта, О.
Keywords: health
healthy lifestyle
health-preserving competence
social work
social worker
increased risk work environment
professional risk prevention
socially dangerous diseases
professional «burnout»
здоров’я
здоров’язберігаюча компетентність
фахівець соціальної сфери
професійні ризики
соціально-небезпечні хвороби
професійне «вигорання»
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Topol, O. Health preservation as a key competence of future specialists of social sphere / O. Topol, O. Vasiuta // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 151 (№ 12), ч. 2 : Філософські науки. – С. 146-149.
Abstract: Notions of «health», «health-preserving competence» and their main components are determined. Characteristic of professional risks that may arise during the professional activity of social workers is given. Specific knowledge, skills and abilities that necessary for specialists at work with different groups of clients in increased risk work environment are defined. Basic methods of strengthening physical, mental and social health (including employees in the sphere of social work) in everyday life are considered. The main principles of preserving, support and maintaining health of future social workers, orientation of them on a healthy lifestyle in the context of health-preserving competence forming through the studying series of special disciplines relevant direction in higher educational institutions are investigated.
Наведені визначення понять «здоров’я», «здоров’я-зберігаюча компетентність» та їх основних складових. Надана характеристика професійних ризиків, що можуть виникати при роботі соціальних працівників. Зазначені специфічні знання, уміння та навички, необхідні фахівцям для роботи з різними групами клієнтів в умовах підвищеного ризику. Розглянуті основні методи зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я людини (в т.ч. зайнятої у сфері соціальної роботи) в повсякденному житті. Досліджені головні засади охорони, підтримки та збереження здоров’я майбутніх соціальних працівників, орієнтація їх до здорового способу життя в контексті формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом вивчення ряду спеціальних дисциплін відповідного спрямування у ЗВО. Визначено здоров’язберігаючу компетентність соціального працівника як інтегративну якість, комплекс біо-психо-соціальних можливостей людини, що забезпечує гомеостаз, саморегуляцію організму та взаємодію із зовнішнім середовищем, основною ознакою якої є здатність витримувати значні психофізичні та емоційні навантаження, адаптуватися та повноцінно виконувати професійну діяльність у складних умовах.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30931
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topol_Vasiuta.pdf428.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.