DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30909
Title: Данило Нарбут: нащадок козацького роду, що зумів протистояти радянському тоталітаризму
Authors: Коляда, Ігор Анатолійович
Музичук, Максим
Keywords: національна самосвідомість
творча самобутність
митець
родинне виховання
суспільні ідеали
Данило Нарбут
естетичні орієнтири
national self-consciousness
creative identity
artist
family upbringing
social ideals
Danilo Narbut
aesthetic landmarks
Issue Date: 2020
Publisher: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького
Citation: Коляда Ігор. Данило Нарбут : нащадок козацького роду, що зумів протистояти радянському тоталітаризму / І. Коляда, М. Музичук // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11-12 червня 2020 року / МОЗ України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Кафедра українознавства. - Льв1в : Друкарня Львівського національного медичного унівнерситету імені Данила Галицького, 2020. - С. 428-431.
Abstract: У статті висвітлено основні етапи життя і творчості відомого українського художника-графіка, нащадка славного роду Нарбутів, охарактеризовані життєві обставини митця, розкрито чинники, яки не дозволили йому втратити своєї людської гідності та зберегти свою мистецьку самобутність у протистоянні радянській тоталітарній системі
The article highlights the main stages of life and work of the famous Ukrainian graphic artist, a descendant of the glorious Narbut family, describes the life circumstances of the artist, reveals the factors that prevented him from losing his human dignity and preserve his artistic identity in opposition to the Soviet totalitarian system.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30909
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koliada_1.pdf113.14 kBAdobe PDFView/Open
tytul.pdf532.62 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf303.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.