DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/309
Title: Конструювання змісту програми педагогічної практики у форматі науково-методичного супроводу
Authors: Шевченко, А. Ф.
Keywords: педагогічна практика
науково-методичний супровід
практична підготовка вчителя
суб’єкти педагогічної взаємодії
педагогическая практика
научно-методическое сопровождение
практическая подготовка учителя
субъекты педагогического взаимодействия
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Шевченко А. Ф. Конструювання змісту програми педагогічної практики у форматі науково-методичного супроводу / А. Ф. Шевченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.332-338.
Abstract: Стаття присвячена проблемі конструювання змісту програми педагогічної практики згідно сучасних вимог щодо якості підготовки майбутніх вчителів. Визначено сутність науково- методичного супроводу, з’ясовано умови ефективності конструювання в контексті організаційно-педагогічного забезпечення практичної підготовки студента.
Статья посвящена проблеме конструирования содержания программы педагогической практики согласно современным требованиям к качеству подготовки будущих учителей. Определена сущность научно-методического сопровождения, выяснены условия эффективности конструирования в контексте организационно-педагогического обеспечения практической подготовки студента.
Description: Shevchenko A. F. Designing the program content of pedagogical practice in the format of the scientific and methodological support.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/309
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf232.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.