DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30762
Title: Роль націокультурної діяльності мецената Петра Яцика в утвердженні духовності молодої генерації українців як основи державотворення в сучасній Україні
Authors: Загребельна, Ніна Іванівна
Яретик, М. М.
Keywords: меценат
Петро Яцик
духовність
державотворення
націокультурна діяльність
Ліга українських меценатів
Енциклопедія українознавства
League of Ukrainian Patrons
patron
spirituality
national-cultural activity
Encyclopedia of Ukrainian Studies
Petro Jacyk
state formation
Issue Date: 2020
Publisher: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Citation: Загребельна, Ніна. Роль націокультурної діяльності мецената Петра Яцика в утвердженні духовності молодої генерації українців як основи державотворення в сучасній Україні / Н. Загребельна, М. Яретик // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11-12 червня 2020 року / Міністерство охорони здоров'я України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Кафедра українознавства. - Львів : Друкарня Львівського національного медичного унівнерситету імені Данила Галицького, 2020. - С. 223-226.
Abstract: Розглядається життєвий шлях відомого канадського бізнесмена та мецената українського походження Петроа Яцика, який з кінця 50-х років минулого століття і до кінця своїх днів направляв значні кошти на реалізацію різноманітних наукових і культурних проектів української діаспори. Характеризується його духовна особистість . Аналізуються меценатство великого українця і значення його діяльності в утвердженні духовності молодої генерації українців.
The life of the famous Canadian businessman and philanthropist of Ukrainian origin Petro Jacyk, who from the late 50s of the last century until the end of his days directed significant funds for the implementation of various scientific and cultural projects of the Ukrainian diaspora. His spiritual personality is characterized. The patronage of the great Ukrainian and the significance of his activity in establishing the spirituality of the young generation of Ukrainians are analyzed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30762
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagrebelna_1.pdf105.39 kBAdobe PDFView/Open
tytul.pdf532.62 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf303.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.