DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/304
Title: Методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ
Authors: Трифонова, О. М.
Keywords: організація навчання
природничі науки
якість знань
организация обучения
естественные науки
качество знаний
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Трифонова О. М. Методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ / О. М. Трифонова // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.301-307.
Abstract: У статті розглянуті актуальні питання організації навчання природничих дисциплін в сучасній загальноосвітній школі. Наведені деякі методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ, що сприятимуть підвищенню якості знань школярів.
В статье рассмотрены актуальные вопросы организации обучения естественным дисциплинам в современной общеобразовательной школе. Приведены некоторые методические особенности обучения учеников современным знаниям и подходам к анализу природных явлений, которые будут способствовать повышению качества знаний школьников.
Description: Trifonova O. M. Methodical features of teaching of students to modern knowledges and going to analysis of the natural phenomenons.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/304
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52.pdf258.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.