DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 142 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30210
Title: Йоготерапія і акупресура як альтернативні методики в відновному лікуванні хворих на коксартроз
Authors: Рідковець, Т. Г.
Кутас, О. Г.
Keywords: фізична терапія
його-терапія
артроз тазостегнового суглоба
порушення функції нижніх кінцівок
звуження суглобової щілини
первинний коксартроз
початкові стадії коксартрозу
профілактика коксартрозу
физическая терапия
йога-терапия
артроз тазобедренного сустава
нарушение функции нижних конечностей
сужение суставной щели
первичный коксартроз
начальные стадии коксартроза
профилактика коксартроза
physical therapy
yoga-therapy
arthrosis of the hip joint
dysfunction of the lower extremities
narrowing of the joint space
primary coxarthrosis
initial stages of coxarthrosis
prevention of coxarthrosis
Issue Date: 2019
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Рідковець, Т. Г. Йоготерапія і акупресура як альтернативні методики в відновному лікуванні хворих на коксартроз / Т. Г. Рідковець, О. Г. Кутас // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. СXХХХII (142). – С. 194-206.
Abstract: У статті представлені результати позитивного впливу його-терапії і акупресури в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на коксартроз. Пропонована терапевтична програма була застосована до хворих з початковою стадією первинного коксартрозу і для людей з підвищеним ризиком появи цього захворювання. До групи ризику відносяться чоловіки і жінки, які займаються розумовою працею і проводять багато часу за письмовим столом або комп’ютером, люди, пов’язані з тривалим перебуванням за кермом, або професіонали, яким за родом діяльності доводиться довгий час перебувати в вертикальному положенні тіла: перукарі, стоматологи, викладачі, а також жінки в період менопаузи, молоді та дорослі люди із зайвою вагою [1]. Наведено переваги такого методу відновлення в порівнянні з іншими сучасними методиками. Його-комплекс складений на основі індійської класичної йоги, точки для впливу тиском взяті відповідно до рекомендацій традиційної тибетської медицини [2]. Основною перевагою даного способу консервативного відновлення є можливість доступними засобами значно підвищити рівень життя людей, які страждають артрозом кульшового суглоба, або запобігти появі цього захворювання. Основні терапевтичні заходи повинні бути спрямовані на зменшення больового синдрому, розвантаження суглоба, тренування компенсаторно-пристосувальних механізмів. Нами пропонується програма з відновлювальної терапії хворих з первинним коксартрозом, заснована на застосуванні східних технік, а саме – йоги і акупресури, що сприяють помітним позитивним змінам у здоров’ї людей, які спостерігаються після застосування цих технік як самостійно, так і в комплексі з методами класичної медицини. У зв’язку із актуальністю вирішення проблеми коксартрозу з профілактики і реабілітації на ранніх стадіях захворювання можна рекомендувати використовувати розроблену програму у фітнес-залах, оздоровчих та реабілітаційних закладах, санаторіях, як щоденну розминку для офісних працівників і як метод відновної терапії.
В статье представлены результаты положительного влияния йоготерапии и акупрессуры в комплексном восстановительном лечении больных коксартрозом. Предлагаемая терапевтическая программа была применена к больным с начальной стадией первичного коксартроза и для людей с повышенным риском возникновения этого заболевания. К группе риска относятся мужчины и женщины, которые занимаются умственным трудом и проводят много времени за письменным столом или компьютером, люди, связанные с длительным пребыванием за рулем, или профессионалы, которым по роду деятельности приходится долгое время находиться в вертикальном положении тела: парикмахеры, стоматологи, преподаватели, а также женщины в период менопаузы, молодежь и взрослые люди с лишним весом [1]. Приведены преимущества такого метода восстановления по сравнению с другими современными методиками. Його-комплекс составлен на основе индийской классической йоги, точки для воздействия давлением взяты в соответствии с рекомендациями традиционной тибетской медицины [2]. Основным преимуществом данного способа консервативного восстановления является возможность значительно повысить уровень жизни людей, страдающих артрозом тазобедренного сустава или предотвратить появление этого заболевания. Основные терапевтические мероприятия должны быть направлены на уменьшение болевого синдрома, разгрузку сустава, тренировку компенсаторно-приспособительных механизмов. Нами предлагается программа по восстановительной терапии больных с первичным коксартрозом, основанная на применении восточных техник, а именно, йоги и акупрессуры, что способствуют заметным положительным изменениям в здоровье людей, которые наблюдаются после применения этих техник как самостоятельно, так и в комплексе с методами классической медицины. В связи с актуальностью решения проблемы коксартроза по профилактике и по реабилитации на ранних стадиях заболевания можно рекомендовать использовать разработанную программу в фитнес-залах, оздоровительных и реабилитационных учереждениях, санаториях, в качестве ежедневной разминки для офисных работников и как метод восстановительной терапии.
The article presents the results of the positive effect of yoga therapy and acupressure in the complex rehabilitation treatment of patients with coxarthrosis. The proposed therapeutic program was applied to patients with the initial stage of primary coxarthrosis and for people with an increased risk of this disease. The risk group includes men and women who are engaged in mental work and spend a lot of time at a desk or computer, people associated with a long stay at the wheel, or professionals who, by occupation, have to be upright for a long time: hairdressers, dentists , teachers, as well as menopausal women, youth and overweight adults [1]. The advantages of this method of recovery compared with other modern techniques. His complex is based on Indian classical yoga, the points for pressure exposure are taken in accordance with the recommendations of traditional Tibetan medicine [2]. The main advantage of this method of conservative recovery is the ability to significantly increase the standard of living of people suffering from hip joint arthrosis or to prevent the occurrence of this disease.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30210
Appears in Collections:Випуск 142

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Redkovets_Kutas.pdf346.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.