DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/300
Title: Реалізація особистістно-орієнтованого підходу в процесі вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість” у вищому навчальному педагогічному закладі
Authors: Сергієнко, О. В.
Keywords: освіта
особистісно-орієнтоване навчання
особистість
декоративно- прикладна творчість
навчальний процес
методи та засоби навчання
студент
викладач
образование
личностно ориентированное обучение
личность
декоративно-прикладное творчество
учебный процесс
методы и средства обучения
преподаватель
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Сергієнко О. В. Реалізація особистістно-орієнтованого підходу в процесі вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість” у вищому навчальному педагогічному закладі / О. В. Сергієнко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.278-282.
Abstract: На сьогодні актуальним є визначення можливості реалізації особистісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення курсу “Декоративно-прикладна творчість” у вищому навчальному педагогічному закладі” через визначення змісту, форм, методів і прийомів навчання, які здатні реалізувати особистісно-орієнтований підхід. Особистісно-орієнтований підхід передбачає співпрацю та співтворчість студента та викладача.
На сегодняшний день актуальным является определение возможности реализации личностно ориентированного подхода в процессе изучения курса “Декоративно-прикладное творчество” в высшем учебном педагогическом учреждении” через определение содержания, форм, методов и приемов обучения, которые способны реализовать личностно ориентированный подход. Личностно ориентированный подход предусматривает сотрудничество и сотворчество студента и преподавателя.
Description: Sergienko O. V. Implementation of learner-oriented approach during the study course “Applied Arts and Creativity” in higher education pedagogical institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/300
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48.pdf200.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.