DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/299
Title: До проблеми формування професійної культури вокалістів
Authors: Се Цзін
Keywords: професійна культура
професійна майстерність
компетентність
вокальне мистецтво
духовність
профессиональная культура
профессиональное мастерство
компетентность
вокальное искусство
духовность
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Се Цзін До проблеми формування професійної культури вокалістів / Се Цзін // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.274-278.
Abstract: Стаття присвячена розгляду ключових аспектів формування професійної культури вокалістів. Розкрито сутність поняття “професійна культура” та підкреслено її органічний зв’язок з системою культури особистості, яка по відношенню до професійної культури виступає як метасистема. Визначено, що професійна культура вокаліста є комплексною характеристикою рівня його професійної компетентності і виконавської майстерності, ставлення до вокального мистецтва як сфери професійної діяльності і до себе як суб’єкта вокальної творчості.
Статья посвящена рассмотрению ключевых аспектов формирования профессиональной культуры вокалистов. Раскрыта сущность понятия “профессиональная культура”; определено, что профессиональная культура вокалиста является комплексной характеристикой уровня профессиональной компетентности и исполнительского мастерства вокалиста, его отношения к вокальному искусству как сфере профессиональной деятельности и к себе как субъекту вокального творчества.
Description: Se Czin. To the problem of forming of professional culture of vocalists
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/299
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf207.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.