DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 22(4) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29838
Title: 1. Титульна сторінка. 2. Зміст збірника.
Issue Date: 2020
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація"
Citation: Освітній дискурс : збірник наукових праць = Educational discourse : Collection of scientific papers / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : ТОВ "Науково-інформаційне агентство "Наука-технології-інформація", 2020. – Вип. 22 (4). – 119 с.
Abstract: Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної освіти і науки в умовах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють всі освітні галузі (науки про освіту; філософія освіти; освітні вимірювання; дошкільна, початкова, середня, професійна, вища освіта, менеджмент освітньої діяльності тощо). Розрахований на фахівців гуманітарних наук.
The collections’ concept is based on a multifaceted scientific coverage of the problems of modern education and science in terms of multicultural globalizational society. The main headings cover all educational areas (sciences about education; Philosophy of education; Educational measurements; Preschool, primary, secondary, vocational, higher education, management of educational activities, etc.). It is designed for specialists in the humanities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29838
ISSN: 2522-9699
Appears in Collections:Випуск 22(4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titul.pdf160.77 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf211.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.