DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/297
Title: Соціальний моніторинг професійної підготовки випускників
Authors: Роздобутько, О. М
Корольова, Ю. В.
Keywords: соціальний моніторинг
мета
завдання соціального моніторингу
враження студентів від навчання
социальный мониторинг
цель
задания
социального мониторинга
впечатления студентов от учебы
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Роздобутько О. М Соціальний моніторинг професійної підготовки випускників НПУ М. П. Драгоманова / О. М Роздобутько та ін. // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.262-268.
Abstract: У статті розглядаються основні принципи соціального моніторингу освітньої діяльності в рамках концепції якості освіти. Виокремлено пріоритетні завдання соціального моніторингу в навчальних закладах України. На основі вражень випускників НПУ імені М.П.Драгоманова, отриманих врезультаті анкетування, продемонстровано якість професійної підготовки студентів.
В статье рассматриваются основные принципы социального мониторинга образовательной деятельности в рамках концепции качества образования. Акцентировано внимание на приоритетные направления заданий социального мониторинга высших учебных заведений Украины. На основе данных социологического анкетного опроса студентов университета продемонстрировано качество профессиональной подготовки выпускников.
Description: Rozdobutko O. M., Koroleva U. V. Social monitoring of graduates vocational training of the National Pedagogical University after M. P. Dragomanov.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/297
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf289.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.