DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет менеджменту освіти та науки » Навчальні видання Факультету менеджменту освіти та науки »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29621
Title: Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ–ХХІ століть. Книга 4 : Особливості академічного (університетського) підприємництва у США другої половини ХХ – початку ХХІ століть
Authors: Романовська, Олександра Олександрівна
Романовська, Юлія Юріївна
Романовський, Олександр Олексійович
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво "Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова"
Citation: Романовська О. О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ–ХХІ століть. Книга 4 : Особливості академічного (університетського) підприємництва у США другої половини ХХ – початку ХХІ століть : навчальний посібник / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О Романовський. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – 240 с.
Abstract: Посібник присвячений розгляду та аналізу особливостей академічного (університетського) підприємництва у США другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Вивчається вплив вищої освіти, економічної, підприємницької і бізнес-освіти на стан і рівень підприємництва в суспільстві та національне економічне зростання країн. Досліджуються сутність академічного капіталізму та університетського підприємництва, аналізуються поняття та причини виникнення «академічного капіталізму», наводяться концептуально-методологічні та практичні засади інноваційної академічної підприємницької діяльності у сфері вищої освіти. Вивчаються місце підприємництва в сучасному суспільстві, концептуально-методологічні основи інноваційної підприємницької діяльності ЗВО, шляхи трансформації університетів у напрямі підприємництва, наведені підтвердження і розвинення концепції Б. Кларка «підприємницького університету». Розглянуто базові поняття з теорії університетського підприємництва, даються визначення базових понять «підприємницького університету», визначення його концептуальних рамкових основ, наводяться концептуальна модель підприємницького університету, складові підприємницького дослідницького університету, висвітлюється його роль у трансфері технологій і створенні нових фірм. Наведено зарубіжний досвід формування та впровадження інноваційної підприємницької діяльності в об’єкти вищої освіти, розглянуто систему утворення знань: шлях від НДДКР до впровадження і комерціалізації результатів, проаналізовано внесок дослідницьких університетів США в інноваційний розвиток країни, а також державні (бюджетні) витрати на вищу освіту США. Посібник призначений для використання в економічних, педагогічних, інженерно-технічних університетах, інститутах і коледжах, а також при підготовці фахівців в інших ЗВО України. Може використовуватися для підготовки бакалаврів, магістрів і аспірантів соціально-економічних, педагогічних, інших гуманітарних спеціальностей при вивченні таких дисциплін, як: економіка, підприємництво, менеджмент, маркетинг, педагогіка і психологія вищої школи, історія зарубіжних країн, філософія освіти, теорія освіти тощо. Також буде корисним для фахівців галузі економіки освіти, вищої школи, аспірантам і науковцям.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29621
ISBN: 978-966-931-164-1 (серія)
978-966-931-166-5
Appears in Collections:Навчальні видання Факультету менеджменту освіти та науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanovsky-Dosvid_Vyshoi_Osvity-4.pdfНавчальний посібник102.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.