DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/295
Title: Методологічна складова в забезпеченні високої якості економічної освіти в університетах
Authors: Радченко, В. В.
Keywords: якість економічної освіти
критерії якості освіти
методологічна складова якості економічної освіти
економічна наука
качество экономического образования
критерии качества экономического образования
методологическая составляющая качества экономического образования
экономическая наука
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Радченко В. В. Методологічна складова в забезпеченні високої якості економічної освіти в університетах / В. В. Радченко // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.249-254.
Abstract: У статті розглядається проблема якості економічної освіти в університетах України в органічному зв’язку з розвитком економічної теорії. Підвищення якості економічної освіти в умовах сучасної України передбачає подолання панування ідей ліберальної доктрини як в економічній теорії, так і в самій освіті, обґрунтування моделі соціально-економічного розвитку, в якій належним чином буде представлена регулююча роль держави.
В статье рассматривается проблема качества экономического образования в университетах Украины в органической связи с развитием экономической теории. Повышение качества экономического образования в условиях современной Украины предполагает преодоление господства идей либеральной доктрины как в экономической теории, так и в самом образовании, обоснования модели социально-экономического развития, в которой соответствующим образом будет представлена регулирующая роль государства.
Description: Radchenko V. V. Methodological component in providing high-quality economic education in universities.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/295
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf222.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.