DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29408
Title: Значення наукового тексту у лінгвокультурологічній та комунікативній підготовці студентів педагогічного закладу
Authors: Лобода, Тетяна Михайлівна
Keywords: ділова українська мова
мовно-мовленнєва підготовка
мова наукових текстів
професійне спілкування
Ukrainian business language
linguistic teaching
the language of scientific texts
professional communication
Issue Date: 2009
Publisher: Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки
Citation: Лобода, Т. М. Значення наукового тексту у лінгвокультурологічній та комунікативній підготовці студентів педагогічного закладу / Тетяна Михайлівна Лобода // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. − Кам'янець-Подільський : "Аксіома", 2009. − Вип. 20. − С. 358-360.
Abstract: У статті розглядається проблема лінгвокультурологічної, комунікативної підготовки фахівців у вищій педагогічній школі. Нове бачення проблеми мовної освіти полягає у зміні акцентів з офіційно-ділового стилю на науковий, оскільки опанування у ВНЗ мовою професії – це засвоєння насамперед наукового стилю як функціонального різновиду національної літературної мови в межах обраної галузі знань, опанування засобами національної термінології і науковою фразеологією професійного спілкування.
We arise problem of linguistic-cultural, communicational education of specialists at high pedagogical schools in this article. New point of view in this problem of linguistic education consists of changing from the business style to the scientific as studying linguistic in the highest educational establishment is first of all studying of the scientific style as functional kind of national literature language in this knowledge field, studying national terminology and scientific phraseology of professional dialog.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29408
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loboda_358-360.pdfосновна стаття139 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.